fbpx

Pre Wedding

บริการถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง และให้เช่าสถานที่ถ่ายภาพ

Gazobo Garden มีบริการถ่ายภาพ pre-wedding โดยแพคเกจพรีเวดดิ้งมีให้คุณครบทุกบริการ ไม่ว่าจะเป็นช่างหน้า-ผม , ช่างภาพ , สถานที่สำหรับแต่งตัว , ชุดบ่าว-สาว ฯลฯ

** เตรียมพบกับแพคเกจ pre-wedding จาก Gazebo Garden ได้เร็วๆนี้ **

บริการให้เช่าสถานที่ถ่ายภาพ

Gazebo Garden มีบริการให้เช่าสถานที่สำหรับถ่ายภาพ โดยสามารถเลือกใช้ถ่ายภาพได้ในโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น pre-wedding , ถ่ายภาพบุคคล , ถ่ายแบบ ,ถ่ายนิตยสาร ฯลฯ โดยมีอัตราค่าบริการดังนี้

  1. ค่าสถานที่ครึ่งวันเช้า (8.00-12.00 น.) หรือ ครึ่งวันบ่าย (13.00-17.00 น.) ราคา 4,000 บาท
  2. ค่าสถานที่เต็มวัน (8.00-17.00 น.) ราคา 7,000 บาท
    * พิเศษสำหรับบ่าวสาวที่จองแพคเกจงานเลี้ยงกับ Gazebo Garden สามารถใช้สถานที่ถ่าย pre-wedding ฟรีครึ่งวัน* คลิกที่นี่ เพื่อดูแพคเกจโปรโมชั่น
    * ราคานี้สำหรับถ่ายภาพนิ่งเท่านั้น *
สำหรับการเช่าสำหรับถ่ายทำรายการ , มิวสิควีดีโอ , ละคร ฯลฯ คิดอัตราค่าบริการสำหรับสถานที่เต็มวันเท่านั้น (8.00-17.00 น.) โดยมีค่าบริการ 18,000 บาท

เงื่อนไขการใช้บริการสถานที่ให้เช่าสำหรับถ่ายพรีเวดดิ้งหรือวีดีโอ 
– สามารถใช้สถานที่ได้เฉพาะวันจันทร์-พฤหัสบดี
– สามารถเข้าใช้ห้องแต่งตัวได้ก่อน 30 นาที ก่อนเวลาที่จองไว้
– อนุญาตให้มีผู้ใช้สถานที่ไม่เกิน 8 ท่าน ต่อการใช้สถานที่ 1 ครั้ง (รวมคู่บ่าวสาวแล้ว)
– อนุญาตให้ถ่ายภาพคู่บ่าวสาวเพียง 1 คู่ ต่อการใช้สถานที่ 1 ครั้ง
– สามารถเลื่อนวันใช้งานได้ 1 ครั้งหลังจากที่จองแล้ว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (ในกรณีที่มีผู้จองคิวสถานที่อยู่ก่อนแล้ว ผู้เช่าจะต้องเลือกวันอื่นๆต่อไป) แต่ถ้ามีการเลื่อนวันใช้งานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า จะมีค่าปรับ 1000 บาท
– กรณีใช้สถานที่เกินเวลาที่กำหนด คิดค่าล่วงเวลา 1000 บาท / ชม. (เกิน 30 นาที คิดเป็น 1 ชม.)

บริการให้เช่าสถานที่สำหรับจัดงานแต่งงาน

ในกรณีที่คู่บ่าวสาวไม่ต้องการใช้แพคเกจที่ทางกาเซโบ้ การ์เด้นจัดไว้ให้ สามารถเช่าสถานที่เพื่อจัดงานอย่างเดียวก็ได้ โดยมีอัตราค่าบริการดังต่อไปนี้
1. เช่าสถานที่สำหรับจัดงานหมั้น ราคา 60,000 บาท (6.00-11.00 น.)
2. เช่าสถานที่สำหรับจัดงานฉลองเที่ยง (10.00-14.00) หรืองานฉลองเย็น (17.00-22.00) ราคา 100,000บาท
3. เช่าสถานที่สำหรับจัดงานหมั้นเช้า  – เลี้ยงฉลองเที่ยง (6.00-14.00 น.) หรือ งานหมั้นบ่าย-เลี้ยงฉลองเย็น (15.00-22.00 น.) ราคา 120,000 บาท
4. เช่าสถานที่สำหรับจัดงานหมั้นเช้า – เลี้ยงฉลองเย็น (6.00 – 22.00 น.) ราคา 140,000 บาท

*ราคานี้สำหรับการใช้สถานที่สำหรับจัดงานแต่งงานเท่านั้น
*ราคานี้ไม่รวมการใช้ Glass House ในสวน
*ราคานี้รวมบริการจอพร้อมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์และไมค์โครโฟนสำหรับพิธีการ 2 ตัว
*ราคานี้รวมให้บริการโต๊ะและเก้าอี้จำนวน 25 ชุด (โต๊ะ 1 ตัว + เก้าอี้ 10 ตัว เป็น 1 ชุด) ถ้าเกิน มีค่าบริการชุดละ 500 บาท
*ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งใดๆทั้งสิ้น
*ในกรณีที่ใช้สถานที่เกินเวลาที่กำหนด มีค่าใช้จ่าย 5,000 บาท / 1 ชม. (เกิน 30 นาทีคิดเป็น 1 ชม.)
*สำหรับการเช่าสถานที่อย่างเดียว ให้ใช้ได้สำหรับผู้ร่วมงานไม่เกิน 250 ท่านเท่านั้น
*ผู้เช่าต้องวางเงินประกันความเสียหาย 10,000 บาท ในกรณีไม่มีความเสียหายคืนเงินประกันเต็มจำนวน / ในกรณีมีความเสียหายต้องต้องชำระค่าเสียหายตามจริง

เงื่อนไขการจองและชำระเงิน * ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
– มัดจำงวดที่ 1 40% เพื่อเป็นการจองเวลาและสถานที่
– ชำระงวดสุดท้าย 60%  1 วันล่วงหน้าก่อนเข้ามาใช้สถานที่ (สามารถชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเดรดิต)