fbpx
  • ขันหมากงานแต่งงานแบบไทย มีอะไรบ้าง

    สิ่งสำคัญของพิธีมงคลสมรสแบบไทยหนึ่งอย่างคือเครื่องขันหมาก ซึ่งทางฝ่ายเจ้าบ่าวจะมีหน้าที่ในการจัดหาข้าวของเครื่องใช้ เพราะทางเจ้าบ่าวและเครือญาติ จะต้องนำขบวนขันหมากไปสู่ขอเจ้าสาว แต่หลายคนจะสับสนว่า แล้วในขบวนขันหมากจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง วันนี้กาเซโบ้ การ์เด้นมีคำตอบให้ค่ะ ขันหมากแบบไทยนั้น แบ่งเป็น 2 แบบคือ “ขันหมากเอก” และ “ขันหมากโท” โดยในพานต่างๆนั้น ก็จะประกอบไปด้วยข้าวของที่ต่างๆกัน ดังต่อไปนี้ ขันหมากเอก 1.พานขันหมากเอก 1 พาน   : ประกอบไปด้วยหมาก-พลูเป็นจำนวนคู่ ถั่วงา ข้าวเปลือก ข้าวตอก ในถุงเงินถุงทองและซองเงิน 1 ซอง 2.พานสินสอด  : เป็นพานที่ใช้วงสินสอดทองหมั้น เงิน ทอง เครื่องเพชร จะใช้พานเดียวหรือ 2 พานก็ได้ โดยในพานจะมีผ้าหรือฝาคลุมเอาไว้ 3.พานแหวน  : เป็นพานที่ใช้ใส่แหวนหมั้น ตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงาม 4.พานธูปเทียนแพ  : เป็นพานที่ใช้สำหรับการรับไหว้ผู้ใหญ่ 5.ต้นกล้วย – ต้นอ้อย : ใช้อย่างละ 1 คู่ เมื่อใช้เสร็จแล้ว นิยมนำไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคล 6.พานเชิญขันหมาก  : ถือเป็นพานขันหมากฝ่ายเจ้าสาว โดยจะให้เด็กผู้หญิงฝ่ายเจ้าสาวถือต้อนรับขันหมาก นำขบวนขันหมากเจ้าบ่าว ขันหมากโทหรือขันหมากบริวาร 1.พานขนมมงคล 9 อย่าง  : จะใช้ทั้งหมด 2 พาน โดยขนมมงคลที่นิยมใช้จะประกอบด้วยทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ทองเอก จ่ามงกุฎ เสน่ห์จันทร์ ลูกชุบ ขนมกง ขนมชั้น หรืออาจจะเป็นขนมมงคลอื่นๆได้ ไม่ได้จำกัดแต่อย่างใด 2.พานมะพร้าว 1 คู่ 3.พานส้มโอ  1 คู่ 4.พานกล้วยหอม 1 คู่ 5.พานวุ้นเส้น 1 คู่ 6.พานขนมเปี๊ยะ 1 คู่ ตัวอย่างผังขบวนขันหมาก ตัวอย่างผังกั้นประตู ขอบคุณภาพประกอบจาก Ja-Ae Wedding MC…